หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.จัดโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 4/2563
สสสร.จัดโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 4/2563

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2020-09-28 10:42:02

สสสร.จัดโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 4/2563

          สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 4/2563 ระหว่างวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 - วันที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา แนวทางการอบรมในรูปแบบ Active Learning พร้อมการนำเสนอหน้าเรียน เพื่อพัฒนาทักษะ การพูดและกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงาน สามารถนำไปต่อยอดในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติได้ ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น และตื่นเต้น จดจ่อกับการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา ณ ห้อง 3143 อาคาร 31 ชั้น 4