ผลการค้นหา : สอบ

กำหนดการจัดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหรับ นศ. รหัส 58 และรหัส 59 ณ สสสร. อาคาร 31 ชั้น 4
ประกาศเลื่อนจัดสอบในวันที่ 12 เมษายน 2561  เป็น วันที่ 26 เมษายน 2561เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ประ ...
2018-03-05 14:54:36