หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดอบรม จัดสอบ
ข่าวจัดอบรม จัดสอบ

ประกาศผลซ่อมอบรม ตั้งแต่รอบเดือน ต.ค. 62 - ก.พ. 63
ประกาศผลซ่อมอบรม ตั้งแต่รอบเดือน ต.ค. 62 - ก.พ. 63 ...
2020-09-03 12:45:09
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เดือน ส.ค. 63 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลอบรมบุคลากร รุ่น 5 สายสนับสนุนวิชาการ (เพิ่มเติม).pdf ...
2020-09-02 11:43:48
เปิดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัย นศ. ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1/2563 เดือนสิงหาคม 63
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีคู่มือการใช้งานร ...
2020-07-30 16:27:02
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา ป.โท ป.เอก รอบวันที่ 4 ม.ค. -1 มี.ค. 63
ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษ ป.โท ป.เอก (2-2563) รอบอบรมวันที่ 4 มกราคม - 1 มีนาคม 2563.pdf ...
2020-03-06 10:33:58
ข่าวย้อนหลัง