หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดอบรม จัดสอบ
ข่าวจัดอบรม จัดสอบ

คำชี้แจง เรื่องการสอบและอบรมภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คำชี้แจง เรื่อง การสอบและอบรมภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัย ...
2020-04-23 13:21:30
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤาสำหรับบุคลากร เดือนเมษายน 63
ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2020-04-09 11:32:48
ประกาศผลอบรมสำหรับบุคลากรสายวิชาการ(22-23 ,29 ก.พ. และ 1 มี.ค. 63)
ประกาศผลอบรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(28 ก.พ. ถึง 20 มี.ค. 63) ...
2020-03-26 23:53:04
ประกาศผลอบรมสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ(22-23 ,29 ก.พ. และ 1 มี.ค. 63)
ประกาศผลอบรมสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ(22-23 ,29 ก.พ. และ 1 มี.ค. 63) ...
2020-03-28 12:35:16
ประกาศผลอบรมสำหรับบุคลากรสายวิชาการ(14-15 และ 21-22 ธ.ค.63)
ประกาศผลอบรมสำหรับบุคลากรสายวิชาการ(14-15 และ 21-22 ธ.ค.63) ...
2020-03-26 23:45:31
ประกาศผลอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ผลอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 22-23, 29 ก.พ. แล.pdf ...
2020-03-05 14:00:22
ประกาศผลอบรมบุคลากรสายวิชาการ(22 ก.พ. - 1 มี.ค. 63)
ผลอบรมบุคลากรสายวิชาการ 22-23, 29 ก.พ. และ 1 มี.ค. 63 ร.pdf ...
2020-03-05 13:57:22
ประกาศผลอบร(ซ่อม)มภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ รอบวันที่ 14-15 และ 21-22 ธันวาคม 2562
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ รอบวันที่ 14-15 และ 21-22 ธันวาคม 2562 (ซ่อมอบรม) ...
2020-02-03 17:02:51
ประกาศผลอบรม(ซ่อม)ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รอบวันที่ 14-15 และ 21-22 ธันวาคม 2562
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รอบวันที่ 14-15 และ 21-22 ธันวาคม 2562 (ซ่อมอบ ...
2020-02-03 17:10:27
ข่าวปัจจุบัน