หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดอบรม จัดสอบ
ข่าวจัดอบรม จัดสอบ

กำหนดการจัดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหรับ นศ. รหัส 58 และรหัส 59 ณ สสสร. อาคาร 31 ชั้น 4
ประกาศเลื่อนจัดสอบในวันที่ 12 เมษายน 2561  เป็น วันที่ 26 เมษายน 2561เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ประ ...
2018-03-05 14:54:36
สอบภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร (SSRU-TEP) เปิดรอบเสริม
ลงทะเบียนสอบ รอบเสริม ...
2017-11-23 09:23:40
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
สมัครเข้าอบรม ...
2017-09-26 12:05:37
ข่าวปัจจุบัน