หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา
จัดสอบและอบรมนักศึกษา

ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีรอบวันที่ 13, 14, 15 และ 20-21 มีนาคม 2564 (Update 05-05-2564)
ผลสอบอบรมรอบมีนาคม 2564 Room 1.pdfผลสอบอบรมรอบมีนาคม 2564 Room 2.pdfผลสอบอบรมรอบมีนาคม 2564 Room 3.p ...
2021-05-05 18:36:31
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีรอบวันที่ 17,18,19 และ 24-25 เมษายน 2564
ประกาศผลอบรมเดือนเมษายน 2564 Room 1.pdfประกาศผลอบรมเดือนเมษายน 2564 Room 2.pdfประกาศผลอบรมเดือนเมษาย ...
2021-05-05 13:43:29
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือนเมษยน 2562-เดือนธันวาคม 2563 (Update 64-04-20)
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือนเมษายน 2562-เดือนธันวาคม 2563 ...
2021-04-20 14:14:59
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือนมกราคม 2564 (Update 64-04-20)
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือนมกราคม 2564 ...
2021-04-20 14:10:04
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (Update 64-04-20)
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ...
2021-04-20 14:05:37
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือนมีนาคม 2564 (Update 64-04-20)
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบเดือนมีนาคม 2564 ...
2021-04-20 14:01:19
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเดือนมกราคม 2564 (Update 64-04-08)
ประกาศผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีรอบเดือนมกราคม 2564 ...
2021-04-08 12:44:27
ข่าวย้อนหลัง