หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.จัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการรูปแบบภาษาอังกฤษ ในโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนระบบดิจิตัล
สสสร.จัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการรูปแบบภาษาอังกฤษ ในโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนระบบดิจิตัล

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2021-02-13 15:21:04