หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. จัดประชุมผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR
สสสร. จัดประชุมผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2020-09-28 10:44:10

สสสร. จัดประชุมผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR

           เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดประชุมสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ร่วมกับ ดร.มีโชค ทองไสว ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาวิชาการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อนำมาพัฒนาการสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป