หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2563
สสสร.ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2563

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2020-09-28 10:47:11

สสสร.ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2563

            วันนี้ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯเป็นประธานการประชุม เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ covid-19 อย่างเข้มงวด จัดทดสอบและการอบรมวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของ ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4