หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal”
สสสร.ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal”

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2020-09-28 10:56:23


สสสร. ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal”

          วันนี้ (15 กันยายน 2563 เวลา) 09.00-12.00 น. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้ นายสุพพัต เสกทวีลาภ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5