หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.ร่วมประชุมชี้แจงระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
สสสร.ร่วมประชุมชี้แจงระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2020-09-28 10:54:01

สสสร. ร่วมประชุมชี้แจงระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

            วันนี้ (14 กันยายน 2563 เวลา) 09.00-16.00 น. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้ มอบหมายให้ นางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับจัดการข้อมูลขนาดใหญ่การเชื่องโยงระบบงบประมาณ ระยะที่ 1 ระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 31 ชั้น 2