หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.ร่วมการะประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2563
สสสร.ร่วมการะประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2563

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2020-09-28 11:00:50

สสสร. ร่วมการะประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2563

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2563 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31