หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. เปิดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัย (SSRU TEP)
สสสร. เปิดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัย (SSRU TEP)

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2020-09-28 11:05:14

สสสร. เปิดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัย (SSRU TEP) 

           เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ เปิดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัย (SSRU TEP) นักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อเป็นการวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ ห้อง 3142 อาคาร 31 ชั้น 4