หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563
สสสร.ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2020-09-15 14:01:00