หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ครั้งที่ 1/2563 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562
สสสร.ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ครั้งที่ 1/2563 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2020-06-29 16:19:02