หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดอบรม จัดสอบ > ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดสอบภาษาอังฤษสำหรับนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดสอบภาษาอังฤษสำหรับนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2019-11-06 14:24:51


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
1.รายชื่อ_20พย62 รอบ09.00.pdf

2.รายชื่อ_20พย62 รอบ12.00.pdf

3.รายชื่อ_20พย62 รอบ14.30.pdf


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

1.รายชื่อ_28พย62 รอบ09.00.pdf

2.รายชื่อ_28พย62 รอบ12.00.pdf

3.รายชื่อ_28พย62 รอบ14.30.pdf