หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารสถาบันฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"
ผู้บริหารสถาบันฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2019-09-26 10:47:44