หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. ร่วมประชุม Fast Track เพื่อขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
สสสร. ร่วมประชุม Fast Track เพื่อขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2018-09-13 09:15:51

สสสร. ร่วมประชุม Fast Track เพื่อขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

        วันที่ 2 – 4 กันยายน 2561 ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( Fast Track ) ณ โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี  โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งมีการสรุปตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบ่งตามความรับผิดชอบเป็น 7 ด้าน ทาง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับมอบหมายด้านที่ 4 รางวัลของศึกษา/ทุนการศึกษา/การจัดนิทรรศการ/ชมรม  และมีการแบ่งกลุ่มตามตัวชี้วัดเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อไป